Easy

WAY TO HIGH

Speed

שיטת אימון מהפכנית שעובדת!
תוכנית אימונים אישית הכוללת ענפי סיבולת מופחתי אימפקט (שחייה, אופניים, ריצה במים) המותאמים ספציפית למתאמן. דבר המאפשר התאוששות שרירית מהירה, הפחתת סיכוי לפציעות, מעט יחידות ריצה בשבוע בדגש על אימונים איכותיים ונפחים נמוכים לצד עלייה משמעותית במהירות הריצה, מקסום ביצועים וקביעת שיאים אישיים.

תוכנית אימונים הכוללת אימוני טכניקה בדגש על תרגילי כוח פליאומטרי אחת לשבוע המתרחשים במסגרת קבוצתית לצד אימוני ריצה בנפחים נמוכים מהרגיל.
אימונים אלו תורמים להתייעלות אנרגטית בריצה הבאה לידי ביטוי בהקטנת זמן מגע בקרקע, הגדלת המעוף ואורך צעד וכתוצאה מכך ריצה מהירה יותר.

לבניית תכנית אימונים אישית

תישארו בעניינים, לא כדאי לפספס