מחשבון ריצה

מחשבון לקביעת טווחי דופק

קביעת דופק מטרה לאימוני ריצה מסוגים שונים ולתחרויות ריצה

Zone 5C Zone 5B Zone 5A Zone 4 Zone 3 Zone 2 Zone 1
{{data1.toFixed(1)}} {{data2.toFixed(1)}} {{data3.toFixed(1)}} {{data4.toFixed(1)}} {{data5.toFixed(1)}} {{data6.toFixed(1)}} {{data7.toFixed(1)}} {{data8.toFixed(1)}} {{data9.toFixed(1)}} {{data10.toFixed(1)}} {{data11.toFixed(1)}} {{data12.toFixed(1)}} {{data13.toFixed(1)}} {{data14.toFixed(1)}}

טווחי דופק לאימונים

ריצת התאוששות
{{data13.toFixed(0)}} - {{data14.toFixed(0)}}
ריצת נפח (LSD)
{{data11.toFixed(0)}} - {{data14.toFixed(0)}}
טמפו על הסח"ח
{{data6.toFixed(0)}}
אינטרוולים נרחב
{{data5.toFixed(0)}} - {{data6.toFixed(0)}}
אינטרוולים עצים
{{data3.toFixed(0)}} - {{data4.toFixed(0)}}
חזרות
{{data1.toFixed(0)}} - {{data2.toFixed(0)}}

דופק מטרה לתחרויות

תחרות 5 ק"מ
{{data3.toFixed(0)}}
תחרות 10 ק"מ
{{data6.toFixed(0)}}
תחרות חצי מרתון
{{data7.toFixed(0)}}
תחרות מרתון
{{data8.toFixed(0)}} - {{data9.toFixed(0)}}

מחשבוני המרה

מציבים את המהירות ומקבלים את הקצב

מהירות (קמ"ש) קצב (דק'/ק"מ)
{{ rate_from_speed }}

מציבים את הקצב ומקבלים את המהירות

קצב (דק'/ק"מ) מהירות (קמ"ש)
{{ speed_from_rate }}

חישוב קצב ממוצע לתחרות

מרחק המרוץ (ק"מ) תוצאת המרוץ (HH:MM:SS) קצב ממוצע (דק'/ק"מ)
{{ average_rate }}

מרתון - תכנון תחרות

הציבו את הקצב המתוכנן לכל ק"מ במרוץ

מספר ק"מ קצב דק'/ק"מ זמן מצטבר
1 {{secondsToHms(total(1))}}
2 {{secondsToHms(total(2))}}
3 {{secondsToHms(total(3))}}
4 {{secondsToHms(total(4))}}
5 {{secondsToHms(total(5))}}
6 {{secondsToHms(total(6))}}
7 {{secondsToHms(total(7))}}
8 {{secondsToHms(total(8))}}
9 {{secondsToHms(total(9))}}
10 {{secondsToHms(total(10))}}
11 {{secondsToHms(total(11))}}
12 {{secondsToHms(total(12))}}
13 {{secondsToHms(total(13))}}
14 {{secondsToHms(total(14))}}
15 {{secondsToHms(total(15))}}
16 {{secondsToHms(total(16))}}
17 {{secondsToHms(total(17))}}
18 {{secondsToHms(total(18))}}
19 {{secondsToHms(total(19))}}
20 {{secondsToHms(total(20))}}
21 {{secondsToHms(total(21))}}
22 {{secondsToHms(total(22))}}
23 {{secondsToHms(total(23))}}
24 {{secondsToHms(total(24))}}
25 {{secondsToHms(total(25))}}
26 {{secondsToHms(total(26))}}
27 {{secondsToHms(total(27))}}
28 {{secondsToHms(total(28))}}
29 {{secondsToHms(total(29))}}
30 {{secondsToHms(total(30))}}
31 {{secondsToHms(total(31))}}
32 {{secondsToHms(total(32))}}
33 {{secondsToHms(total(33))}}
34 {{secondsToHms(total(34))}}
35 {{secondsToHms(total(35))}}
36 {{secondsToHms(total(36))}}
37 {{secondsToHms(total(37))}}
38 {{secondsToHms(total(38))}}
39 {{secondsToHms(total(39))}}
40 {{secondsToHms(total(40))}}
41 {{secondsToHms(total(41))}}
42.2 {{secondsToHms(total(42))}}

חצי מרתון - תכנון תחרות

הציבו את הקצב המתוכנן לכל ק"מ במרוץ

מספר ק"מ קצב דק'/ק"מ זמן מצטבר
1 {{secondsToHms(total(1))}}
2 {{secondsToHms(total(2))}}
3 {{secondsToHms(total(3))}}
4 {{secondsToHms(total(4))}}
5 {{secondsToHms(total(5))}}
6 {{secondsToHms(total(6))}}
7 {{secondsToHms(total(7))}}
8 {{secondsToHms(total(8))}}
9 {{secondsToHms(total(9))}}
10 {{secondsToHms(total(10))}}
11 {{secondsToHms(total(11))}}
12 {{secondsToHms(total(12))}}
13 {{secondsToHms(total(13))}}
14 {{secondsToHms(total(14))}}
15 {{secondsToHms(total(15))}}
16 {{secondsToHms(total(16))}}
17 {{secondsToHms(total(17))}}
18 {{secondsToHms(total(18))}}
19 {{secondsToHms(total(19))}}
20 {{secondsToHms(total(20))}}
21.1 {{secondsToHms(total(21))}}

15 ק"מ - מרתון - תכנון תחרות

הציבו את הקצב המתוכנן לכל ק"מ במרוץ

מספר ק"מ קצב דק'/ק"מ זמן מצטבר
1 {{secondsToHms(total(1))}}
2 {{secondsToHms(total(2))}}
3 {{secondsToHms(total(3))}}
4 {{secondsToHms(total(4))}}
5 {{secondsToHms(total(5))}}
6 {{secondsToHms(total(6))}}
7 {{secondsToHms(total(7))}}
8 {{secondsToHms(total(8))}}
9 {{secondsToHms(total(9))}}
10 {{secondsToHms(total(10))}}
11 {{secondsToHms(total(11))}}
12 {{secondsToHms(total(12))}}
13 {{secondsToHms(total(13))}}
14 {{secondsToHms(total(14))}}
15 {{secondsToHms(total(15))}}

10 ק"מ - תכנון תחרות

הציבו את הקצב המתוכנן לכל ק"מ במרוץ

מספר ק"מ קצב דק'/ק"מ זמן מצטבר
1 {{secondsToHms(total(1))}}
2 {{secondsToHms(total(2))}}
3 {{secondsToHms(total(3))}}
4 {{secondsToHms(total(4))}}
5 {{secondsToHms(total(5))}}
6 {{secondsToHms(total(6))}}
7 {{secondsToHms(total(7))}}
8 {{secondsToHms(total(8))}}
9 {{secondsToHms(total(9))}}
10 {{secondsToHms(total(10))}}

5 ק"מ - תכנון תחרות

הציבו את הקצב המתוכנן לכל ק"מ במרוץ

מספר ק"מ קצב דק'/ק"מ זמן מצטבר
1 {{secondsToHms(total(1))}}
2 {{secondsToHms(total(2))}}
3 {{secondsToHms(total(3))}}
4 {{secondsToHms(total(4))}}
5 {{secondsToHms(total(5))}}