המדריך המלא לשימוש במחשבון הריצה / חוה גרו

במדריך זה נתאר כיצד לעשות שימוש במחשבון הריצה באתר, בהתאם לצרכינו כרצים. ראשית נתאר את כל האפשרויות העומדות לרשותנו:

  • מחשבון לחישוב טווחי דופק לאימונים ודופק מטרה לתחרויות.
  • מחשבון להמרה בין מהירות לקצב ריצה.
  • מחשבון לחישוב קצב ממוצע בתחרות.
  • מחשבון לתכנון תחרות.

כלים אלו יאפשרו לנו להתאמן ולהתחרות בצורה כמותית, יעילה ומדויקת, כך שנשתפר באופן מיטבי בריצה, ונגדיל את הסיכויים להצלחה באימונים ובתחרויות.

מחשבון לחישוב טווחי דופק לאימונים ודופק מטרה לתחרויות:

הגדרה מלאה של אימון כוללת היקף– משך האימון בזמן או מרחק, זמן התאוששות נדרש מהאימון עד האימון הבא, ועצימות– באיזה דרגת מאמץ האימון אמור להתבצע, על מנת לשרת את מטרותיו. את דרגת המאמץ נוכל להביע בשלוש דרכים: דופק, קצב ותחושת מאמץ אישית.  כאשר לכל אחת מהדרכים יש יתרונות וחסרונות. הדופק והקצב דורשים אמצעי מדידה כמו שעון דופק ושעון הכולל GPS, בהתאמה. (כאשר ניתן גם להשתמש בטלפון חכם ואפליקציית ריצה לטובת מדידת קצב). כמו כן עבודה לפי קצב לא לוקחת בחשבון את השפעת תנאי הסביבה כמו מהירות רוח, טמפרטורה, אחוז לחות, טופוגרפיה, גובה מעל פני הים וסוג משטח הריצה, כך שקצב מסוים בתנאי סביבה קשים יותר, ישקף דרגת מאמץ גבוהה יותר. לעומת זאת הדופק הנמדד משתנה בהתאם לתנאי הסביבה השונים ומשקף בדיוק את דרגת המאמץ בה מתבצע האימון. עבודה לפי תחושת מאמץ לא דורשת מכשור חיצוני כמו שעון דופק וGPS אבל מחייבת מודעות גופנית. בדומה למדידת דופק ובניגוד למדידת קצב, היא כן משקפת את דרגת המאמץ באימון, אבל בגלל שמדובר בתחושת מאמץ אישית היא אינה מדידה אובייקטיבית ותלויה מאד ברץ הספציפי, הניסיון שלו בריצה, וגם האופן שבו הוא מתמודד מנטלית עם יציאה מאזור הנוחות. על מנת לתת למדידה הסובייקטיבית הזו , גם תוקף אובייקטיבי מסוים, מקובל לצמד לתחושת המאמץ הנתפסת, סולם של מדד נשימתי.

לטובת שימוש במדידת קצב או דופק עלינו לערוך מבדק (טסט) או מרוץ על מנת לקבל נקודת ייחוס ספציפית לרץ, מתוכה נוכל לגזור טווחי דופק או קצב לאימונים מסוגים שונים, וגם לביצוע תחרויות באופן מיטבי.

הגדרת טווחי עבודה לאימונים ותחרויות לפי דופק:

נקודת הייחוס שבה אנו משתמשים בהגדרת עצימויות לפי דופק היא, סף חומצת חלב (סח"ח), המכונה גם הסף האנאירובי. ניתן לקבוע את דופק הסח"ח במדידה ישירה – מדידת ריכוז חומצת חלב בדם כפונקציה של עצימות המאמץ , או ע"י שימוש במבחר מבדקי שדה, הנעשים בקצב גבול היכולת – ALL OUT:

  • מדידת דופק ממוצע בטסט 5 ק"מ המתבצע בקצב המקסימלי שאנו יכולים לבצע וחלוקה ב1.01.
  • מדידת דופק ממוצע בתחרות 5 ק"מ המתבצעת בקצב המקסימלי שאנו יכולים לבצע וחלוקה ב1.05.
  • מדידת דופק ממוצע בתחרות 10 ק"מ המתבצעת בקצב המקסימלי שאנו יכולים לבצע.

 

יש לקחת בחשבון שבעבודה ממוקדת על אזור סף חומצת חלב, באמצעות אימוני איכות מדויקים בהתאם לשיטות אימון, דופק הסח"ח משתנה (עולה) כל שלושה עד שישה שבועות, ועל כן יש למדוד אותו באופן שוטף. ככל שסף חומצת חלב גבוה יותר, הטווח האירובי שלנו נרחב יותר. המשמעות היא היכולת לרוץ מהר יותר (ובדופק גבוה יותר) ועדיין להיות בטווח אירובי, כלומר מבלי להתעייף באופן משמעותי. העלאת דופק הסח"ח וקצב הריצה המיוחס לו, יתרמו להגדלת המהירות של כל מרחקי המטרה ובאופן ישיר על העלאת קצב תחרות 10 ק"מ , כיוון שכאשר מבצעים אותה על קצה גבול היכולת, היא מתרחשת בדיוק על הסח"ח.

 לא משנה באיזה שיטה בחרנו על מנת למדוד את דופק הסח"ח, ברגע שקיבלנו אותו אנו גוזרים טווחי עבודה באופן הבא:

מדריך למחשבון ריצה

טווחי עבודה אלו יאפשרו לנו להגדיר את דופק המטרה לתחרויות המתבצעות על קצה גבול היכולת:

 5 ק"מ–  105% מהסח"ח.

10 ק"מ–  על הסח"ח.

חצי מרתון– 4Zone  גבוה.

מרתון–  3Zone  גבוה עדZone 4  נמוך.

אולטרה מרתון–  Zone 1 – Zone 3 (בהתאם לאורך המרוץ).

 

טווחי עבודה אלו, גם יגדירו לנו באיזה טווח דופק לבצע אימונים מסוגים שונים, בהתאם להגדרות שיטות האימון, על מנת להשיג את המטרות שלשמן אנו מבצעים אותם:

רצף נרחב:

ריצת התאוששות- 1 Zone.

ריצת LSD (הריצה הארוכה בשבוע) – Zone 1 – Zone 2.

רצף עצים:

טמפו קלאסי- על דופק סף חומצת חלב. הגבול התחתון של Zone 5A.

טמפו קצב תחרות מרתון- 3Zone  גבוה עדZone 4  נמוך.

טמפו קצב תחרות חצי מרתון- 4Zone  גבוה.

טמפו קצב תחרות 10 ק"מ- על דופק סף חומצת חלב. הגבול התחתון של .Zone 5A  

טמפו קצב תחרות 5 ק"מ- הגבול העליון של Zone 5B .

אינטרוולים נרחב: Zone 5A.

אינטרוולים עצים: .Zone 5B

חזרות: Zone 5C.

רצף משתנה (פרטלק): ניתן להשתמש בכל טווחי הדופק , אבל לטובת שיפור מהירות הריצה יש לקיים את מקטעים הקשים סביב הסח"ח ב Zone 5A. הדבר נכון לכל סוגי הפרטלק לרבות ריצות מתגברות, משחקי מהירות, אימוני עליות ואימוני שטח משתנה (טופוגרפיה ו/ או משטחים משתנים).

 

המחשבון לחישוב טווחי דופק לאימונים ודופק מטרה לתחרויות מאפשר הזנת הדופק הממוצע המתקבל ממבדק להערכת דופק סף חומצת חלב שבחרנו לבצע:

  • מרוץ 10 ק"מ.
  • מרוץ 5 ק"מ.
  • טסט 5 ק"מ במסגרת אימון.

ומתוך כך הוא מחשב אוטומטית את טווחי הדופק לאימונים שונים, בהתאם לנדרש על פי הגדרות שיטת האימון. כמו כן הוא מאפשר לקבל את הדופק בו עלינו לבצע תחרויות מסוגים שונים, על מנת לעשות בהן את התוצאות הטובות ביותר שאנו יכולים, בהתאם לנסיבות.

כל מה שנותר הוא לבחור את סוג המבדק שביצענו, ולהזין את הדופק הממוצע בו.

כמובן שלפני כל מבדק, יש לבצע חימום הולם, של לפחות 10 דקות ריצה קלה.

 

מחשבון להמרה בין מהירות לקצב ריצה:

במחשבון זה אנו יכולים לקבל המרה בין מהירות הריצה לקצב הריצה. אנו יכולים להזין קצב ריצה ביחידות של דקות לק"מ, ולקבל את מהירות הריצה ביחידות של ק"מ לשעה. לחלופין אנו יכולים להזין את מהירות הריצה ביחידות של ק"מ לשעה, ולקבל קצב ריצה ביחידות של דקות לק"מ.

 

מחשבון לחישוב קצב ממוצע בתחרות:

במחשבון זה או מזינים את תוצאת התחרות הרצויה (בתצוגה של שעות, דקות, שניות) ומרחק התחרות (ביחידות של ק"מ), ומקבלים קצב ממוצע לכל ק"מ ביחידות של דקות לק"מ.

 

מחשבון לתכנון תחרות:

מחשבון זה הוא כלי נוח לתכנון תחרויות. במחשבון זה אנו יכולים לתכנן את הקצב שנבחר לבצע בו כל ק"מ לאורך המרוץ, ולבחון את ההשפעה על התוצאה הכוללת.

תכנון הקצב לכל ק"מ ייעשה בהתאם לטופוגרפיה המשתנית ו/ או לאסטרטגיה המומלצת לאותו מרחק מטרה. כאשר ל5 ק"מ מומלץ נגטיב ספליט עדין ( קצב שהולך ומתגבר, החצי השני מהיר מהראשון), למרוץ 10 ק"מ מומלץ נגטיב ספליט עדין או ספליטים זהים (קצב אחיד) ולחצי מרתון ומעלה אין סיבה פיזיולוגית לקצב שאינו אחיד. השיקולים השונים נובעים מהקרבה לסף חומצת חלב בתחרות, אבל לעיתים נבחר, בלי שום קשר למומלץ עבור אותו מרחק מטרה, ללכת על תכנון שקול וזהיר של נגטיב ספליט, מטעמים מנטליים. שימו לב שאם בחרנו בנגטיב ספליט זה משהו שקריטי לתרגל באימונים, ולא ניתן פשוט ליישם זאת ישירות בתחרות המטרה, ללא תרגול מקדים.  לעיתים, כשלב אחד לפני תכנון הקצב לכל ק"מ, יהיה לנו נוח יותר, להעריך את הקצב הממוצע הצפוי, באמצעות שימוש במחשבון לחישוב קצב ממוצע בתחרות.

כל מה שנותר הוא לבחור את המחשבון הרלוונטי על פי מרחק המטרה, ולהזין את הקצב הרצוי לכל ק"מ.

בהצלחה!!!

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן