סרטוני תרגילים פונקציונליים לרצים

לתרגיל המלא יש שלוש מטרות

מטרה 1 – חימום ספציפי לריצה

כשמבצעים את התרגיל לצורך החימום יש להקפיד על איכות גבוהה של הביצוע ומספר חזרות שאינו מתיש את השרירים

איזון בכוח ובשליטה מוטורית בין שני צדי הגוף

כשהמטרה היא איזון בין שני צדי הגוף, יש לתגבר את הביצוע בצד החלש (או פחות יציב) ולבצע את התרגיל ב 2-3 סטים. לעומת סט אחד לצד החזק

מטרה 2 – תרגיל פונקציונלי לשיפור סבולת שרירי הרגליים ושרירי הליבה של הרצים

למטרה זאת, יש לבצע מספר חזרות יחסית גבוה (15-25) ולנסות להגדיל גם את טווח התנועה. יש להקפיד על מנח ניטראלי של האגן גם במישור החיצי וגם במישור החזיתי

מטרה 3 – שלב א' של התרגיל הוא הכנה לגרסה המלאה, אך היינו בעל ערך דומה (לזה של התרגיל המלא) בפני עצמו. אפשר להתקדם לשלב ב' כאשר מצליחים להשלים לפחות 15 חזרות לכל צד באיכות גבוהה: שמירה על גב זקוף ותנועת הברך בכוון הבהונות

לתרגיל המלא יש שלוש מטרות

מטרה 1 – חימום ספציפי לריצה

כשמבצעים את התרגיל לצורך החימום יש להקפיד על איכות גבוהה של הביצוע ומספר חזרות שאינו מתיש את השרירים

איזון בכוח ובשליטה מוטורית בין שני צדי הגוף

כשהמטרה היא איזון בין שני צדי הגוף, יש לתגבר את הביצוע בצד החלש (או פחות יציב) ולבצע את התרגיל ב 2-3 סטים. לעומת סט אחד לצד החזק

מטרה 2 – תרגיל פונקציונלי לשיפור סבולת שרירי הרגליים ושרירי הליבה של הרצים

למטרה זאת, יש לבצע מספר חזרות יחסית גבוה (15-25) ולנסות להגדיל גם את טווח התנועה. יש להקפיד על מנח ניטראלי של האגן גם במישור החיצי וגם במישור החזיתי

מטרה 3 – שלב א' של התרגיל הוא הכנה לגרסה המלאה, אך היינו בעל ערך דומה (לזה של התרגיל המלא) בפני עצמו. אפשר להתקדם לשלב ב' כאשר מצליחים להשלים לפחות 15 חזרות לכל צד באיכות גבוהה: שמירה על גב זקוף ותנועת הברך בכוון הבהונות

לתרגיל המלא יש שלוש מטרות

מטרה 1 – חימום ספציפי לריצה

כשמבצעים את התרגיל לצורך החימום יש להקפיד על איכות גבוהה של הביצוע ומספר חזרות שאינו מתיש את השרירים

איזון בכוח ובשליטה מוטורית בין שני צדי הגוף

כשהמטרה היא איזון בין שני צדי הגוף, יש לתגבר את הביצוע בצד החלש (או פחות יציב) ולבצע את התרגיל ב 2-3 סטים. לעומת סט אחד לצד החזק

מטרה 2 – תרגיל פונקציונלי לשיפור סבולת שרירי הרגליים ושרירי הליבה של הרצים

למטרה זאת, יש לבצע מספר חזרות יחסית גבוה (15-25) ולנסות להגדיל גם את טווח התנועה. יש להקפיד על מנח ניטראלי של האגן גם במישור החיצי וגם במישור החזיתי

מטרה 3 – שלב א' של התרגיל הוא הכנה לגרסה המלאה, אך היינו בעל ערך דומה (לזה של התרגיל המלא) בפני עצמו. אפשר להתקדם לשלב ב' כאשר מצליחים להשלים לפחות 15 חזרות לכל צד באיכות גבוהה: שמירה על גב זקוף ותנועת הברך בכוון הבהונות