מתחילים לרוץ - תוכנית אימונים מהליכה לריצה

אימון 1: אורך האימון סה"כ 25 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 5 פעמים של-

 30 שניות של ריצה קלילה, שאחריהן 2.5 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 2.5 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 2: אורך האימון סה"כ 31 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך מתגבר.

חלק עיקרי: 7 פעמים של

 30 שניות של ריצה קלילה, שאחריהן 2.5 דקות של הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 3.5 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 3: אורך האימון סה"כ 25 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 2 דקות ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

ואז 4 פעמים של-

 30 שניות של ריצה קלילה, שאחריהן 2.5 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 4 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 4: אורך האימון סה"כ 28 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 6 פעמים של-

 40 שניות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות ו 20 שניות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 4 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 5: אורך האימון סה"כ 37 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך מתגבר.

חלק עיקרי: 9 פעמים של

 40 שניות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות ו 20 שניות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 6 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 6: אורך האימון סה"כ 29 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 3 דקות ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

ואז 5 פעמים של-

40 שניות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות ו 20 שניות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 6 דקות ו 20 שניות של ריצה מצטברת.

אימון 7: אורך האימון סה"כ 25 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 5 פעמים של-

 20 שניות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות ו40 שניות של הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום דקה ו40 שניות של ריצה מצטברת.

אימון 8: אורך האימון סה"כ 28 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך מתגבר.

חלק עיקרי: 6 פעמים של

20 שניות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות ו40  שניות של הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 2 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 9: אורך האימון סה"כ 24 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 1 דקות ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

ואז 4 פעמים של-

20 שניות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות ו40 שניות של הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 2 דקות ו20 שניות של ריצה מצטברת.

אימון 10: אורך האימון סה"כ 31 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 7 פעמים של-

 דקה של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 7 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 11: אורך האימון סה"כ 40 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך מתגבר.

חלק עיקרי: 10 פעמים של

דקה של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 10 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 12: אורך האימון סה"כ 31 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 5 דקות ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

ואז 5 פעמים של-

דקה של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 10 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 13: אורך האימון סה"כ 30 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 5 פעמים של-

2 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 10 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 14: אורך האימון סה"כ 42 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך מתגבר.

חלק עיקרי: 8 פעמים של

2 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 16 דקות של ריצה מצטברתJ

אימון 15: אורך האימון סה"כ 34 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 7 דקות ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

ואז 4 פעמים של-

2 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 15 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 16: אורך האימון סה"כ 28 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 6 פעמים של-

40 שניות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות ו20 שניות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 4 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 17: אורך האימון סה"כ 37 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך מתגבר.

חלק עיקרי: 9 פעמים של

40 שניות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות ו20 שניות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 6 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 18: אורך האימון סה"כ 29 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 3 דקות ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

ואז 5 פעמים של-

40 שניות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות ו20 שניות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 6 דקות ו 20 שניות של ריצה מצטברת.

אימון 19: אורך האימון סה"כ 35 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 5 פעמים של-

3 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 15 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 20: אורך האימון סה"כ 45 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך מתגבר.

חלק עיקרי: 7 פעמים של

3 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 21 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 21: אורך האימון סה"כ 41 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 10 דקות ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

ואז 4 פעמים של-

3 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 22 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 22: אורך האימון סה"כ 40 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 5 פעמים של-

4 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 20 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 23: אורך האימון סה"כ 46 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך מתגבר.

חלק עיקרי: 6 פעמים של

4 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 24 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 24: אורך האימון סה"כ 42 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 13 דקות ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

ואז 3 פעמים של-

4 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 25 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 25: אורך האימון סה"כ 30 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 5 פעמים של-

2 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 10 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 26: אורך האימון סה"כ 42 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך מתגבר.

חלק עיקרי: 8 פעמים של

2 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 16 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 27: אורך האימון סה"כ 34 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 7 דקות ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

ואז 4 פעמים של-

2 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 15 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 28: אורך האימון סה"כ 45 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 5 פעמים של-

5 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 25 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 29: אורך האימון סה"כ 52 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך מתגבר.

חלק עיקרי: 6 פעמים של

5 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 30 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 30: אורך האימון סה"כ 49 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 17 דקות ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

ואז 3 פעמים של-

5 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 32 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 31: אורך האימון סה"כ 50 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 5 פעמים של-

6 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 30 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 32: אורך האימון סה"כ 58 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך מתגבר.

חלק עיקרי: 6 פעמים של

6 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 36 דקות של ריצה מצטברת

אימון 33: אורך האימון סה"כ 56 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 21 דקות ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

ואז 3 פעמים של-

6 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 39 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 34: אורך האימון סה"כ 40 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 5 פעמים של-

4 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 20 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 35: אורך האימון סה"כ 46 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך מתגבר.

חלק עיקרי: 6 פעמים של

4 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 24 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 36: אורך האימון סה"כ 42 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 13 דקות ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

ואז 3 פעמים של-

4 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 25 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 37: אורך האימון סה"כ 50 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 5 פעמים של-

7 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 35 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 38: אורך האימון סה"כ 58 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך מתגבר.

חלק עיקרי: 6 פעמים של

7 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 42 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 39: אורך האימון סה"כ 61 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 26 דקות ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

ואז 3 פעמים של-

7 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 47 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 40: אורך האימון סה"כ 55 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 5 פעמים של-

8 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 40 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 41: אורך האימון סה"כ 54 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך מתגבר.

חלק עיקרי: 4 פעמים של

10 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 40 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 42: אורך האימון סה"כ 62 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 31 דקות ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

ואז 2 פעמים של-

9 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 49 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 43: אורך האימון סה"כ 50 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 5 פעמים של-

6 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן  2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 30 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 44: אורך האימון סה"כ 58 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך מתגבר.

חלק עיקרי: 6 פעמים של

6 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן 2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 36 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 45: אורך האימון סה"כ 56 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 21 דקות ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

ואז 3 פעמים של-

6 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן  2 דקות הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 39 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 46: אורך האימון סה"כ 54 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 4 פעמים של-

10 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 40 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 47: אורך האימון סה"כ 52 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך מתגבר.

חלק עיקרי: 2 פעמים של

20 דקות של ריצה קלילה, שאחריהן דקה הליכה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 40 דקות של ריצה מצטברת.

אימון 48: אורך האימון סה"כ 50 דקות.

חימום: 5 דקות של הליכה בקצב הולך ומתגבר.

חלק עיקרי: 40 דקות ריצה קלילה.

שחרור: 5 דקות של הליכה קלה.

סה"כ רצנו היום 40 דקות של ריצה רצופה.